Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image
Glasu Layout Image
Layout Image
HAFAN spacer AMDANOM NI spacer STORFA CEFN GWLAD spacer CYNHAEAF NEWYDD spacer YNNI A GWASTRAFF spacer CYSYLLTU Layout Image
Layout Image
GWEITHRED 2 Layout Image GRŴP GWEITHREDU LLEOL Layout Image NODDWYR Layout Image NEWYDDION AC ACHLYSURON Layout Image SWYDDI Layout Image GALERI Layout Image ADRODDIADAU Layout Image
 
Apple on a tree
 
Chwilio
  Cyflwyniad
  Prosiect Perllannau Powys
  Amaethyddiaeth a Gefnogir  gan y Gymuned
  Cyrchu Arloesedd
  Adroddiadau ar Brosiectau Glasu

 

Organic ProduceNod y prosiect yma yw cynyddu ymwybyddiaeth o gynnyrch sy'n cael ei dyfu'n lleol a datblygu cysylltiadau rhwng cynhyrchwyr bwyd lleol a defnyddwyr ym Mhowys. Fe fydd y prosiect yn annog cynhyrchu cynaliadwy ac yn dod o hyd i farchnadoedd lleol newydd ar gyfer ffrwythau a llysiau. Ymhlith partneriaid posib y prosiect mae teuluoedd sy'n ffermio, busnesau bach a mentrau cymdeithasol neu gymunedol.

Y syniad gwreiddiol y tu cefn i Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned yw y bydd y defnyddiwr yn llunio perthynas â'i ffermwr lleol i gael cyflenwad blwyddyn o ffrwythau, llysiau, wyau, mêl, cig, ac ati. Bydd hyn yn caniatáu i'r ffermwr gael incwm gwarantedig ymlaen llaw i'r tymor tyfu, a sail cwsmeriaid lleol mae'n eu hadnabod.

Cyn 2004, bu Glasu yn helpu i sefydlu saith cynllun blychau llysiau ledled Powys fel rhan o brosiect Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned. Bu'r rhain o help i roi hwb i economïau lleol, i gwtogi ar filltiroedd cludo bwyd ac i helpu defnyddwyr i ddod yn gyfarwydd unwaith eto â'r tymhorau tyfu.

Ymhlith amcanion prosiect AGG bellach mae:Green House

  • cefnogaeth dechnegol ar gyfer tyfwyr i reoli cynlluniau blychau;
  • ymchwil i gynhyrchu garddwriaethol;
  • datblygiad grŵp cynhyrchwyr Powys;
  • cyrsiau hyfforddi i ddatblygu sgiliau mewn cadw hadau, cynaeafu a storio ffrwythau a llysiau;
  • Diwrnodau Agored, deunyddiau cyhoeddusrwydd ac arddangosiadau coginio mewn Marchnadoedd Ffermwyr a Gwyliau Bwyd.
© Glasu 2006 | Map o'r Wefan