Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image
Glasu Layout Image
Layout Image
HAFAN spacer AMDANOM NI spacer STORFA CEFN GWLAD spacer CYNHAEAF NEWYDD spacer YNNI A GWASTRAFF spacer CYSYLLTU Layout Image
Layout Image
GWEITHRED 2 Layout Image GRŴP GWEITHREDU LLEOL Layout Image NODDWYR Layout Image NEWYDDION AC ACHLYSURON Layout Image SWYDDI Layout Image GALERI Layout Image ADRODDIADAU Layout Image
 
Apple on a tree
 
Chwilio
  Cyflwyniad
  Prosiect Perllannau Powys
  Amaethyddiaeth a Gefnogir  gan y Gymuned
  Cyrchu Arloesedd
  Adroddiadau ar Brosiectau Glasu

 

Ripe ApplesNod y prosiect yma yw hybu perllannau ym Mhowys a chefnogi tyfwyr i ychwanegu gwerth at ffrwythau perllan lleol. Mae Prosiect Perllannau Powys yn dwyn ynghyd partneriaid o amrywiaeth eang o sefydliadau sydd â diddordeb yng nghadwraeth perllannau yn y sir, gan gynnwys Rhwydwaith Afalau'r Gororau, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Brycheiniog, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Cyngor Sir Powys a pherchnogion perllannau preifat.

Mae gwaith ymchwil gychwynnol i'r posibiliadau yn dangos bod yna botensial anferth i ddatblygu perllannau ym Mhowys ac i ychwanegu gwerth at adnodd bwyd a allai, fel arall, fynd yn wastraff, fel afalau cwymp. Mae yna alw sylweddol am ffrwythau perllan (afalau, gellyg, eirin, ac ati) o du cynlluniau blychau llysiau a siopau bwyd iach mewn ysgolion.

Mae grŵp llywio Perllannau Powys wedi nodi'r amcanion canlynol ar gyfer y prosiect :

  • Ychwanegu gwerth at gynnyrch o'r perllannau ym Mhowys trwy ddatblygu cynnyrch, trwy weithgareddau ar y cyd a thrwy gyrchu marchnadoedd newydd ar gyfer ffrwythau perllan;
  • Cynhyrchu deunyddiau cynyddu ymwybyddiaeth am y perllannau ym Mhowys;
  • Trefnu Diwrnodau Agored mewn perllannau ym Mhowys;
  • Trefnu arddangosiadau mewn Marchnadoedd Ffermwyr a Ffeiriau Bwyd;
  • Datblygu Fforwm Perllan ar gyfer Powys;
  • Datblygu cysylltiadau â phrosiectau eraill sy'n ymwneud â pherllannau a'u cynhyrchion ledled y DU;
  • Trefnu achlysuron hyfforddi mewn rheoli perllan, a galluogi pobl i ailddarganfod sgiliau traddodiadol.

Apple OrchardMae'r prosiect wedi penodi ymgynghorwyr, sef Tony a Liz Gentil, i fod yn 'Feddyg Perllan' o fis Awst 2005 i fis Chwefror 2007. Bydd y Meddyg Perllan yn gwneud gwaith arolwg mewn deg ar hugain o berllannau ledled Powys, ac yn cynorthwyo perchnogion perllannau i ddatblygu cynlluniau rheoli cynaliadwy. Byddan nhw'n cynhyrchu taflenni gwybodaeth ac yn rhedeg cyrsiau hyfforddi i gynghori pobl ar sut i gynnal a chadw eu perllannau. Bydd y Meddyg Perllan hefyd yn llunio rhestr o bobl sydd â'r cymwysterau a'r profiad addas i wneud tasgau rheoli, fel tocio, mewn perllannau ym Mhowys.

 

© Glasu 2006 | Map o'r Wefan