Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image
Glasu Layout Image
Layout Image
HAFAN spacer AMDANOM NI spacer STORFA CEFN GWLAD spacer CYNHAEAF NEWYDD spacer YNNI A GWASTRAFF spacer CYSYLLTU Layout Image
Layout Image
GWEITHRED 2 Layout Image GRŴP GWEITHREDU LLEOL Layout Image NODDWYR Layout Image NEWYDDION AC ACHLYSURON Layout Image SWYDDI Layout Image GALERI Layout Image ADRODDIADAU Layout Image
 
Apple on a tree
 
Chwilio
  Cyflwyniad
  Prosiect Perllannau Powys
  Amaethyddiaeth a Gefnogir  gan y Gymuned
  Cyrchu Arloesedd
  Adroddiadau ar Brosiectau Glasu

 

Nod Prosiect Cynhaeaf Newydd yw ychwanegu gwerth at fwyd lleol a gynhyrchir ym Mhowys. Gall hyn olygu dod o hyd i ffyrdd arloesol o farchnata cynnyrch traddodiadol, fel cig dafad, neu ddatblygu cnydau sy'n newydd i Bowys, er enghraifft llus a madarch egsotig. Nod prosiectau eraill yw datblygu marchnadoedd newydd ar gyfer cynhyrchion bwyd lleol ym Mhowys; darparu cefnogaeth dechnegol i gynhyrchwyr bwyd; ac annog cydweithio i ddatrys problemau fel sut i ddosbarthu bwyd lleol.

Mae Prosiect Cynhaeaf Newydd yn gweithio mewn partneriaeth â busnesau a sefydliadau perthnasol i gynnig cymorth ag ymchwilio, datblygu cynnyrch, marchnata a sicrhau cyhoeddusrwydd. Mae Glasu hefyd yn gweithredu fel hwylusydd, trwy gynnal cyfarfodydd i ddwyn ynghyd unigolion sydd â diddordeb i drafod datblygu syniadau.

Ymhlith prosiectau ar y gweill mae:

  • Prosiect Perllannau Powys - cynyddu ymwybyddiaeth o'r perllannau ym Mhowys. Fel rhan o'r prosiect, mae Meddyg Perllan wedi'i benodi i gynnig arbenigedd, mae pobl yn cael eu hyfforddi i reoli eu perllannau ffrwythau ac rydym yn ymchwilio i'r posibiliadau o ychwanegu gwerth at ffrwythau perllan.
  • Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned - datblygu cysylltiadau rhwng defnyddwyr lleol a'r bobl sy'n cynhyrchu eu bwyd. Bu Glasu yn cefnogi datblygiad saith cynllun blychau llysiau ledled Powys sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn.
  • Cyrchu Arloesedd - rheoli cronfa sy'n caniatu ymchwilio i syniadau arloesol a'u rhoi ar brawf. Er enghraifft, ymchwil i achlysuron 'Bwydydd Gwyllt Powys' ac 'O'r Gât i'r Plât', gan ailgysylltu bwyd â fferm leol ei darddiad.

Os oes gennych chi unrhyw syniadau ar gyfer prosiectau yn y dyfodol, os hoffech chi gael mwy o wybodaeth am brosiectau sydd eisoes yn bodoli, neu os oes angen unrhyw gymorth arall arnoch chi, cysylltwch â ni.

© Glasu 2006 | Map o'r Wefan