Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image
Glasu Layout Image
Layout Image
HAFAN spacer AMDANOM NI spacer STORFA CEFN GWLAD spacer CYNHAEAF NEWYDD spacer YNNI A GWASTRAFF spacer CYSYLLTU Layout Image
Layout Image
GWEITHRED 2 Layout Image GRŴP GWEITHREDU LLEOL Layout Image NODDWYR Layout Image NEWYDDION AC ACHLYSURON Layout Image SWYDDI Layout Image GALERI Layout Image ADRODDIADAU Layout Image
 
People having a meeting
 
Chwilio

 

 

 

 

 

 

 

 

Y GRŴP GWEITHREDU LLEOL : Cyflwyniad

Y Grŵp Gweithredu Lleol yw'r enw ar fwrdd rheoli Glasu. Mae'n cynnwys 21 o gynrychiolwyr sefydliadau sy'n berthnasol i waith Glasu. Eu bwriad yw darparu ffynhonnell werthfawr o wybodaeth leol a chenedlaethol i gynorthwyo â gwaith Glasu, a gallan nhw ddarparu arbenigedd lle bo'i angen.

Maen nhw'n gysylltiad pwysig iawn hefyd rhwng Glasu ac aelodau o'r cyhoedd, a gallan nhw ddarparu gwybodaeth am Glasu i'w Haelodau neu eu cysylltiadau, gan ganiatáu i gymaint o bobl â phosib ddod yn ymwybodol o'r rhaglen. Bydd y grŵp yn penderfynu ar geisiadau y bydd Swyddogion Prosiect Glasu yn eu cyflwyno iddyn nhw.

Mae aelodau'r Grŵp Gweithredu Lleol a'r grwpiau / sefydliadau maen nhw'n eu cynrychioli fel a ganlyn:

 • ADAS
 • Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
 • Calch Tŷ-Mawr Lime
 • Canolfan y Dechnoleg Amgen
 • Coed Cymru
 • Adran yr Economi a Thrafnidiaeth (Llywodraeth Cynulliad Cymru)
 • Ethical Innovatory Solutions
 • Asiantaeth yr Amgylchedd (Cymru)
 • Undeb Amaethwyr Cymru (Is-Gadeirydd Presennol)
 • Menter Maldwyn
 • Partneriaeth Hyfforddiant Gwledig Canolbarth Cymru
 • Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys¬†
 • Cyngor Sir Powys
 • Grŵp Tyfwyr Powys
 • Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Faesyfed
 • Asiantaeth Ynni Hafren Gwy
 • Fforwm Pren Cymru
 • Clwb Ffermwyr Ifanc
© Glasu 2006 | Map o'r Wefan