Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image
Glasu Layout Image
Layout Image
HAFAN spacer AMDANOM NI spacer STORFA CEFN GWLAD spacer CYNHAEAF NEWYDD spacer YNNI A GWASTRAFF spacer CYSYLLTU Layout Image
Layout Image
GWEITHRED 2 Layout Image GRŴP GWEITHREDU LLEOL Layout Image NODDWYR Layout Image NEWYDDION AC ACHLYSURON Layout Image SWYDDI Layout Image GALERI Layout Image ADRODDIADAU Layout Image
 
Mobile Phone
 
Chwilio
GLASU SWYDDI

Fyddech chi'n mwynhau cyflwyno prosiectau datblygu economaidd gwledig arloesol?

O ganlyniad i gais llwyddiannus i Gynllun Datblygu Gwledig Cymru, mae gan Glasu nifer o swyddi ar gael:-

  1. Swyddog Prosiect Gwyliau a Digwyddiadau (rhan amser)
  2. Swyddog Prosiect Blas Powys (rhan amser)
  3. Swyddog Prosiect Bwyd a Chynaladwyedd (rhan amser - cyfnod mamolaeth)
  4. Cynorthwy-ydd Rhaglen y Cynllun Datblygu Gwledig
  5. Rheolwr Rhaglen Axis 4 (16 awr yr wythnos - rhannu swydd)

Ffoniwch Becky Webb am sgwrs anffurfiol ar 01982 552224.

Am ragor o wybodaeth ewch i www.powys.gov.uk

Ariennir y swyddi yma yn rhannol gan Gynllun Datblygu Gwledig sydd wedi ei gyllido gan yr UE a Llywodraeth Cynulliad Cymru.
jobs

© Glasu 2006 | Map o'r Wefan