Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image
Glasu Layout Image
Layout Image
HAFAN spacer AMDANOM NI spacer STORFA CEFN GWLAD spacer CYNHAEAF NEWYDD spacer YNNI A GWASTRAFF spacer CYSYLLTU Layout Image
Layout Image
GWEITHRED 2 Layout Image GRŴP GWEITHREDU LLEOL Layout Image NODDWYR Layout Image NEWYDDION AC ACHLYSURON Layout Image SWYDDI Layout Image GALERI Layout Image ADRODDIADAU Layout Image
 
Wind Farm
 
Chwilio
  Cyflwyniad
  Tanwydd Pren ym Mhowys
  Tanwydd Trafnidiaeth Adnewyddadwy
  Rheoli Gwastraff yn Arloesol
  Cyrchu Arloesedd
  Adroddiadau ar Brosiectau Glasu

Alternative FuelsCynlluniwyd y prosiect yma i ddynodi, hybu a manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd ar gyfer datblygu'r sector ynni pren cynaliadwy ym Mhowys, ac i ddarparu gwasanaeth cyflawn. Fe fydd yn cefnogi'r gadwyn gyflenwi gyfan a bydd yn gweithio gyda chynhyrchwyr, gosodwyr a llunwyr manylebau tanwydd a thechnoleg, yr awdurdod lleol, BBaChau, grwpiau cymunedol a deiliaid tai, ac ar eu cyfer.

Prif nod y prosiect fydd gwella ansawdd tanwydd pren adnewyddadwy ym Mhowys ar ffurf boncyffion, sglodion a pheledi, a sicrhau eu bod ar gael yn haws a'u bod yn fwy cystadleuol. Dylai ynni pren fod yn opsiwn cyntaf pan gynigir systemau gwresogi. Bydd y prosiect yn cynyddu ymwybyddiaeth, hyder a galw ymhlith y defnyddwyr olaf posib.

Bydd gwybodaeth am y farchnad a datblygu cynnyrch a gwasanaeth arloesol yn galluogi tanwydd pren i gystadlu'n fwy effeithiol yn erbyn tanwydd ffosil, a thrwy hynny lleihau'r ddibyniaeth ar danwydd ffosil, gan arwain at leihau CO2.

Bydd datblygu'r sector yma'n arwain at fanteision ychwanegol fel diogelwch cynyddol y cyflenwad, adfywio gwledig, cadw swyddi a chreu swyddi o ansawdd uchel, a chynyddu'r sail sgiliau. Bydd hyn yn cynorthwyo Powys i hybu ei hun fel Sir werdd.

Mae'r is-brosiect cyfan yma'n cael ei gyflenwi gan Asiantaeth Ynni Canolbarth Cymru.

Amcanion:

  • Cyflawni dull cydweithrediadol o drin y diwydiant;
  • Datblygu a chyflawni agweddau cyflenwad a galw ar danwydd peledi a thanwydd boncyffion;
  • Lleihau allyriadau carbon;
  • Darparu gyrrwr economaidd ar gyfer rheoli ein hadnoddau yn gynaliadwy;
  • Sicrhau bod y diwydiant yn cael ei hybu o fewn sector ynni y prif ffrwd.
© Glasu 2006 | Map o'r Wefan