Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image
Glasu Layout Image
Layout Image
HAFAN spacer AMDANOM NI spacer STORFA CEFN GWLAD spacer CYNHAEAF NEWYDD spacer YNNI A GWASTRAFF spacer CYSYLLTU Layout Image
Layout Image
GWEITHRED 2 Layout Image GRŴP GWEITHREDU LLEOL Layout Image NODDWYR Layout Image NEWYDDION AC ACHLYSURON Layout Image SWYDDI Layout Image GALERI Layout Image ADRODDIADAU Layout Image
 
Wind Farm
 
Chwilio
  Cyflwyniad
  Tanwydd Pren ym Mhowys
  Tanwydd Trafnidiaeth Adnewyddadwy
  Rheoli Gwastraff yn Arloesol
  Cyrchu Arloesedd
  Adroddiadau ar Brosiectau Glasu

Wind FarmMae yna amrywiaeth eang o ddefnyddiau crai ym Mhowys y gellid eu hailgylchu/eu hailddefnyddio i gynhyrchu ynni a thrwy hynny cwtogi ar wastraff sy'n cael ei anfon i safle tirlenwi neu sy'n cael ei adael i bydru. Nod prosiectau Ynni a Gwastraff yw ychwanegu gwerth at y gwastraff a gynhyrchir ym Mhowys a datblygu ffyrdd y gellir defnyddio ynni adnewyddadwy mewn amgylchedd gwledig.

Trwy weithio mewn partneriaeth â busnesau a sefydliadau perthnasol, ein nod yw ychwanegu gwerth at gynhyrchion gwastraff trwy gynnig cymorth ag ymchwilio, datblygu cynnyrch, marchnata a sicrhau cyhoeddusrwydd.

Mae Glasu hefyd yn gweithredu fel hwylusydd, trwy gynnal cyfarfodydd i ddwyn ynghyd unigolion sydd â diddordeb i drafod datblygu syniadau.

Dyma enghreifftiau o brosiectau sydd ar y gweill ar hyn o bryd:

  • Tanwydd Pren ym Mhowys - wedi'i gynllunio i ddynodi, hybu a manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd ar gyfer datblygu'r sector ynni pren cynaliadwy ym Mhowys. Prif nod y prosiect fydd gwella ansawdd tanwydd pren adnewyddadwy ym Mhowys ar ffurf boncyffion, sglodion a pheledi, a sicrhau eu bod ar gael yn haws a'u bod yn fwy cystadleuol.
  • Rheoli Gwastraff yn Arloesol - dod o hyd i ffyrdd arloesol o fynd i'r afael â gwastraff masnachol (nad yw targedau'r Awdurdod Lleol neu dargedau ailgylchu cenedlaethol yn berthnasol iddo), trwy ddod o hyd i lwybrau newydd ar gyfer ailgylchu a chreu cynhyrchion newydd a marchnadoedd newydd. Rhagwelir y bydd cymunedau'n chwarae rhan mewn creu cyn lleied o wastraff â phosib.
  • Cyrchu Arloesedd - galluogi Glasu i barhau i ychwanegu gwerth mewn modd arloesol a chynaliadwy. Bydd y gefnogaeth yma'n annog syniadau newydd i ddod i'r fei ac yn annog cyflawni prosiectau penodol nad yw'r tair rhaglen sy'n bodoli yn eu cwmpasu.
© Glasu 2006 | Map o'r Wefan