Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image
Glasu Layout Image
Layout Image
HAFAN spacer AMDANOM NI spacer STORFA CEFN GWLAD spacer CYNHAEAF NEWYDD spacer YNNI A GWASTRAFF spacer CYSYLLTU Layout Image
Layout Image
GWEITHRED 2 Layout Image GRŴP GWEITHREDU LLEOL Layout Image NODDWYR Layout Image NEWYDDION AC ACHLYSURON Layout Image SWYDDI Layout Image GALERI Layout Image ADRODDIADAU Layout Image
 
Wicker Basket
 
Chwilio
  Cyflwyniad
  Helyg ym Mhowys
  Y Ddafad Gyfan II
  Defnyddiau Adeiladu Amgen
  Cyrchu Arloesedd
  Ailgylchu Gwastraff Coed
  Adroddiadau ar Brosiectau Glasu
STORFA CEFN GWLAD : Ailgylchu Gwastraff Coed

Wood FuelMae gan Bowys lawer iawn o bren a choed y gellid ei ddefnyddio'n fwy effeithiol. Mae grŵp o ffermwyr o ardal Y Trallwng newydd wneud hynny. Roedden nhw wedi sylweddoli y gallen nhw ddefnyddio'r holl goed roedden nhw'n ei losgi neu'n ei wastraffu ar gyfer pethau eraill ar y fferm, felly gwnaethan nhw benderfynu gwneud sglodion o'r coed a'u defnyddio i'w hanifeiliaid (defaid a gwartheg) orwedd arnyn nhw yn ystod y gaeaf. Yna byddan nhw'n compostio'r sglodion ar ôl eu defnyddio ar gyfer yr anifeiliaid, gan ddarparu cynnyrch terfynol â photensial iddo.

Mae arbrofion cychwynnol wedi'u cwblhau gan ddefnyddio'r compost sglodion coed mewn meithrinfeydd coed ac mewn gwaith adfer gwrychoedd, ac mae hyn wedi bod yn eithaf llwyddiannus.

CompostBydd y prosiect yn dadansoddi ac yn gwerthuso nifer o gymysgeddau compost gyda help ADAS a'r Coleg Garddwriaeth, Yr Wyddgrug. Byddan nhw hefyd yn cynnal arbrofion tyfu gan ddefnyddio nifer o wahanol rywogaethau o goed cynhenid i werthuso pa rai sy'n tyfu orau yn y cymysgeddau compost. Bydd y prosiect hefyd yn ymchwilio i gynllunio a gweithgynhyrchu prototeip sgrinio a fydd yn sgrinio neu'n hidlo'r compost sglodion coed.

Bydd y Prosiect yn defnyddio'r data a gesglir o'r dadansoddiad ac yn rhoi'r compost ar waith yn y cymwysiadau perthnasol e.e. Meithrinfa Goed, Tyfu Llysiau Organig, Adfer Gwrychoedd ac fel Gwrtaith y Brif Ffrwd.

 

© Glasu 2006 | Map o'r Wefan