Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image
Glasu Layout Image
Layout Image
HAFAN spacer AMDANOM NI spacer STORFA CEFN GWLAD spacer CYNHAEAF NEWYDD spacer YNNI A GWASTRAFF spacer CYSYLLTU Layout Image
Layout Image
GWEITHRED 2 Layout Image GRŴP GWEITHREDU LLEOL Layout Image NODDWYR Layout Image NEWYDDION AC ACHLYSURON Layout Image SWYDDI Layout Image GALERI Layout Image ADRODDIADAU Layout Image
 
Wicker Basket
 
Chwilio
  Cyflwyniad
  Helyg ym Mhowys
  Y Ddafad Gyfan II
  Defnyddiau Adeiladu Amgen
  Cyrchu Arloesedd
  Ailgylchu Gwastraff Coed
  Adroddiadau ar Brosiectau Glasu
STORFA CEFN GWLAD : Cyrchu Arloesedd

Wicker BasketMae Prosiect Storfa Cefn Gwlad yn annog cynhyrchwyr, proseswyr a defnyddwyr cynhyrchion heb fod yn fwyd i gynnig syniadau arloesol i ychwanegu gwerth at gynhyrchion lleol. Mae prosiect Cyrchu Arloesedd yn darparu cyfrwng i ddatblygu is-brosiectau bach nad yw rhaglenni gwaith sy'n bodoli, sef Helyg ym Mhowys, y Ddafad Gyfan, Ailgylchu Gwastraff Coed a Chynhyrchion Adeiladu Amgen, yn eu cwmpasu.

Mae nifer o is-brosiectau'n cael eu cefnogi ar hyn o bryd trwy elfen Cyrchu Arloesedd. Is-brosiectau ydyn nhw i ddatblygu cynhyrchion newydd ac ymchwilio i ffyrdd o ymelwa ar adnoddau ym Mhowys. Ymhlith yr is-brosiectau hyn mae:

Ffynonellu a Chyflenwi Defnyddiau Tirlunio Cynaliadwy
Bydd y prosiect yn ymchwilio i'r potensial i gyflenwi defnyddiau tirlunio cynaliadwy o Bowys/Cymru. Bydd yn dynodi ac yn deall y gwendidau y bydd yn dod ar eu traws wrth geisio ffynonellu defnyddiau, yn dwyn sylw at enghreifftiau o arfer gorau, yn deall y rhwystrau sy'n golygu nad yw defnyddiau'n cael eu defnyddio ym Mhowys, ac yn awgrymu camau i'w cymryd i ddechrau creu cyswllt rhwng y galw lleol a'r cyflenwad lleol.

Hot TubTybiau Poeth o Ffynidwydd Douglas
Mae pren o ffynidwydd Douglas yn cael ei gynhyrchu'n helaeth iawn ym Mhowys a Chymru. Ar hyn o bryd, gwerth isel iawn sydd iddo, a defnyddir ef yn bennaf ar gyfer cynhyrchion gwerth isel fel defnyddiau ffensio. Mae prosiect Tybiau Poeth o Ffynidwydd Douglas yn ymchwilio i'r posibilrwydd o ddefnyddio'r defnydd yma i gynhyrchu tybiau poeth, a allai gynyddu ei werth yn sylweddol.

 

© Glasu 2006 | Map o'r Wefan