Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image
Glasu Layout Image
Layout Image
HAFAN spacer AMDANOM NI spacer STORFA CEFN GWLAD spacer CYNHAEAF NEWYDD spacer YNNI A GWASTRAFF spacer CYSYLLTU Layout Image
Layout Image
GWEITHRED 2 Layout Image GRŴP GWEITHREDU LLEOL Layout Image NODDWYR Layout Image NEWYDDION AC ACHLYSURON Layout Image SWYDDI Layout Image GALERI Layout Image ADRODDIADAU Layout Image
 
Wicker Basket
 
Chwilio
  Cyflwyniad
  Helyg ym Mhowys
  Y Ddafad Gyfan II
  Defnyddiau Adeiladu Amgen
  Cyrchu Arloesedd
  Ailgylchu Gwastraff Coed
  Adroddiadau ar Brosiectau Glasu
STORFA CEFN GWLAD : Defnyddiau Adeiladu Amgen

Man laying FloorAr hyn o bryd, y diwydiant adeiladu yw un o'r prif gyfranwyr at safleoedd tirlenwi. Gyda hyn mewn golwg, mae'r prosiect Cynhyrchion Adeiladu Amgen yn edrych ar ymchwilio i ddefnyddiau adeiladu sy'n gwneud llai o niwed i'r amgylchedd, eu datblygu a dod â nhw i'r farchnad.

Bydd y prosiect yn ymchwilio i'r broses gyfan, o ddatblygu i weithgynhyrchu i farchnata. Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar ddau gynnyrch, sef Glastr (www.glaster.co.uk) a Lloriau Calch-crit (www.limecrete.co.uk).

Glastr
Plastr a/neu rendrad sydd wedi'i ddatblygu gan ddefnyddio gwydr cynwysyddion wedi'u hailgylchu yn agreg yn lle tywod yw glastr. Mae'r BRE (Sefydliad Ymchwil Adeiladu) wedi'i roi ar brawf ac mae bellach ar gael i'w brynu.

Calch-crit
Llawr wedi'i seilio'n llwyr ar galch yw Llawr Calch-crit. Mae iddo werthoedd ynysu da ac nid oes yn rhaid defnyddio cymaint o ynni i ddod â'r calch i'w gynnyrch terfynol â'r ynni a ddefnyddir ar gyfer llawr sment. Mae'n bosib ei ddefnyddio yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd ac mae'n cydymffurfio â Rhan L y rheoliadau adeiladu.

Amcanion y Prosiect

  • Ymchwilio i farchnadoedd sy'n bodoli a marchnadoedd y dyfodol
  • Rhoi cynhyrchion ar brawf a datblygu cynhyrchion fel lloriau Calch-crit a phlastrau a morterau o wydr wedi'i ailgylchu
  • Cymorth technegol oddi wrth arbenigwyr perthnasol, fel y Sefydliad Ymchwil Adeiladu
  • Cynhyrchu taflenni a deunyddiau cyhoeddusrwydd i godi ymwybyddiaeth o'r cynhyrchion
  • Trefnu diwrnodau agored fel bod unigolion sydd â diddordeb yn gallu dysgu am y cynhyrchion a'u gweld yn cael eu defnyddio
  • Trefnu achlysuron hyfforddiant mewn cynhyrchu a chymhwyso'r cynhyrchion.

© Glasu 2006 | Map o'r Wefan