Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image
Glasu Layout Image
Layout Image
HAFAN spacer AMDANOM NI spacer STORFA CEFN GWLAD spacer CYNHAEAF NEWYDD spacer YNNI A GWASTRAFF spacer CYSYLLTU Layout Image
Layout Image
GWEITHRED 2 Layout Image GRŴP GWEITHREDU LLEOL Layout Image NODDWYR Layout Image NEWYDDION AC ACHLYSURON Layout Image SWYDDI Layout Image GALERI Layout Image ADRODDIADAU Layout Image
 
 
Chwilio
  Cyflwyniad
  Helyg ym Mhowys
  Y Ddafad Gyfan II
  Defnyddiau Adeiladu Amgen
  Cyrchu Arloesedd
  Ailgylchu Gwastraff Coed
  Adroddiadau ar Brosiectau Glasu
STORFA CEFN GWLAD : Y Ddafad Gyfan II

Woman Spinning WoolCynlluniwyd y prosiect yma i ddynodi, hybu a manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd ar gyfer datblygu'r diwydiant gwlân ym Mhowys. Bydd y prosiect yn cefnogi'r gadwyn gyflenwi gyfan a bydd yn gweithio gyda chynhyrchwyr, proseswyr a defnyddwyr gwlân lleol, ac ar eu rhan.

Yng nghynhadledd y Ddafad Gyfan a gynhaliwyd yn 2001, cydnabuwyd bod nifer o feysydd allweddol i ymchwilio iddyn nhw a'u datblygu. Bydd y meysydd canlynol yn cael sylw dan y prosiect yma: dichonoldeb ffatri sgwrio gwlân ym Mhowys, yr angen i edrych ar fridiau defaid amgen sy'n cynhyrchu gwlân o well ansawdd, datblygu cyfleoedd marchnata ar gyfer gwlân a gynhyrchir yn lleol a chodi ymwybyddiaeth ac annog pobl i ddefnyddio gwlân Cymreig.

Rwy'n falch o ddweud ein bod wedi cychwyn ar bob un o'r tri maes allweddol.

Gwnaeth tendr Heather Mitchell lwyddo i ennill yr astudiaeth dichonoldeb sgwrio, ac mae hi wedi cwblhau ei hastudiaeth a fydd ar gael ar y wefan.

Rydym wrthi ar hyn o bryd yn gweithio gydag ADAS Pwllpeiran i asesu hyfywedd diadell Bowmont yng Nghanolbarth Cymru. Mae defaid Bowmont yn groesfrid rhwng Shetland a Merino, a gallan nhw gynhyrchu gwlân mor goeth â 16 micron. Hyd yma, mae'r prosiect newydd gyrraedd diwedd ei flwyddyn gyntaf, ac mae wedi darganfod rhai pethau diddorol iawn.

Trefnwyd nifer o achlysuron i gynyddu proffil gwlân a gynhyrchir yn lleol, sef yr Ŵyl Gwlân a Helyg. Achlysur yw hwn yn ei ail flwyddyn, ac mae'n cynnwys cynhyrchion gwlân a helyg fel ei gilydd. Mae'r achlysur yn cynnig gweithdai ar gyfer plant ac oedolion mewn ffeltio, gwau a gwneud basgedi.

I gael mwy o wybodaeth, gwelwch y dudalen achlysuron.

 

© Glasu 2006 | Map o'r Wefan