Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image
Glasu Layout Image
Layout Image
HAFAN spacer AMDANOM NI spacer STORFA CEFN GWLAD spacer CYNHAEAF NEWYDD spacer YNNI A GWASTRAFF spacer CYSYLLTU Layout Image
Layout Image
GWEITHRED 2 Layout Image GRŴP GWEITHREDU LLEOL Layout Image NODDWYR Layout Image NEWYDDION AC ACHLYSURON Layout Image SWYDDI Layout Image GALERI Layout Image ADRODDIADAU Layout Image
 
Wicker Basket
 
Chwilio
  Cyflwyniad
  Helyg ym Mhowys
  Y Ddafad Gyfan II
  Defnyddiau Adeiladu Amgen
  Cyrchu Arloesedd
  Ailgylchu Gwastraff Coed
  Adroddiadau ar Brosiectau Glasu
STORFA CEFN GWLAD : Helyg ym Mhowys

Willow TreeHelyg ym Mhowys
Cynlluniwyd y prosiect yma i nodi a hybu a manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd ar gyfer datblygu helyg crefft ym Mhowys. Bydd y prosiect yn cefnogi'r gadwyn gyflenwi gyfan a bydd yn gweithio gyda chynhyrchwyr, proseswyr a defnyddwyr helyg, ac ar eu rhan.

Prif nod y prosiect fydd ymchwilio i wahanol is-rywogaethau o helyg crefft a fydd yn tyfu'n llwyddiannus ym Mhowys, ymgymryd â gwaith datblygu cynnyrch i edrych ar gynhyrchion newydd ac ymchwilio i sut i gyrraedd marchnadoedd newydd.

Mae'r prosiect yn cael ei yrru gan grŵp craidd o gynhyrchwyr a defnyddwyr ym Mhowys, gan gynnwys Canolfan Biomas Cymru sy'n cynnal yr arbrofion tyfu.

Amcanion y Prosiect:

  • Sicrhau dull cydweithredol o gynhyrchu a defnyddio'r deunydd,
  • Datblygu a chyflawni agweddau cyflenwad a galw ar helyg crefft,
  • Annog defnyddio helyg crefft yn fwy helaeth fel cnwd amgen,
  • Sicrhau bod y diwydiant yn cael ei hybu ledled y Sir

© Glasu 2006 | Map o'r Wefan