Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image
Glasu Layout Image
Layout Image
HAFAN spacer AMDANOM NI spacer STORFA CEFN GWLAD spacer CYNHAEAF NEWYDD spacer YNNI A GWASTRAFF spacer CYSYLLTU Layout Image
Layout Image
GWEITHRED 2 Layout Image GRŴP GWEITHREDU LLEOL Layout Image NODDWYR Layout Image NEWYDDION AC ACHLYSURON Layout Image SWYDDI Layout Image GALERI Layout Image ADRODDIADAU Layout Image
 
Wicker Basket
 
Chwilio
  Cyflwyniad
  Helyg ym Mhowys
  Y Ddafad Gyfan II
  Defnyddiau Adeiladu Amgen
  Cyrchu Arloesedd
  Ailgylchu Gwastraff Coed
  Adroddiadau ar Brosiectau Glasu

Wicker BasketsNod Prosiect Storfa Cefn Gwlad yw datblygu cynhyrchion arloesol o ddefnyddiau fel coed/pren, planhigion, gwlân, crwyn defaid, calch a gwydr. Trwy weithio mewn partneriaeth â busnesau a sefydliadau perthnasol, ein nod yw 'ychwanegu gwerth' at ddefnyddiau lleol heb fod yn fwyd trwy gynnig cymorth ag ymchwilio, datblygu cynnyrch, marchnata a sicrhau cyhoeddusrwydd. Mae gan yr holl brosiectau rydym ni'n gweithio arnyn nhw thema gynaliadwy, boed hynny'n ffynonellu defnyddiau crai neu sicrhau bod prosiectau a ddatblygir yn gynaliadwy yn y tymor hir.

Mae Glasu hefyd yn gweithredu fel hwylusydd, trwy gynnal cyfarfodydd i ddwyn ynghyd unigolion sydd â diddordeb i drafod datblygu syniadau.

Dyma enghreifftiau o brosiectau sydd ar y gweill ar hyn o bryd:

  • Helyg ym Mhowys - cynnal treialon maes gyda helyg ar gyfer crefftau a basgedi, yn edrych ar ddatblygu cynnyrch ac yn cyrchu marchnadoedd newydd ar gyfer cynhyrchion helyg.
  • Y Ddafad Gyfan II - edrych ar farchnadoedd amgen a gwella dyluniad cynhyrchion gwlân e.e. dillad. Mae'r prosiect yma hefyd yn edrych ar wahanol fridiau o ddefaid er mwyn cael gwlân o ansawdd mwy coeth.
  • Defnyddiau Adeiladu Amgen - Bydd y prosiect yn datblygu cynhyrchion adeiladu nad ydyn nhw'n niweidio'r amgylchedd cymaint, yn ymchwilio iddyn nhw ac yn mynd â nhw i'r farchnad. Bydd pwyslais arbennig ar loriau ynysu o galch-crit, a gwydr wedi'i ailgylchu fel dewis amgen i dywod mewn plastr.
  • Cyrchu Arloesedd - Rheoli cronfa sy'n caniatáu ar gyfer syniadau gwirioneddol arloesol wrth ychwanegu gwerth at gynhyrchion heb fod yn fwyd. Ymhlith enghreifftiau o brosiectau mae: Tybiau Poeth o Ffynidwydd Douglas a Datblygu Gwellt Toi ym Mhowys.
  • Ailgylchu gwastraff coed - ymchwilio i nodweddion compost sglodion pren a datblygu cymysgeddau compost ar gyfer cymwysiadau penodol e.e. meithrinfeydd coed.
© Glasu 2006 | Map o'r Wefan