Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image
Glasu Layout Image
Layout Image
HAFAN spacer AMDANOM NI spacer STORFA CEFN GWLAD spacer CYNHAEAF NEWYDD spacer YNNI A GWASTRAFF spacer CYSYLLTU Layout Image
Layout Image
GWEITHRED 2 Layout Image GRŴP GWEITHREDU LLEOL Layout Image NODDWYR Layout Image NEWYDDION AC ACHLYSURON Layout Image SWYDDI Layout Image GALERI Layout Image ADRODDIADAU Layout Image
 
 
Chwilio
  Cyflwyniad
  Coed â Tharddiad Lleol
  Datblygu'r Diwydiant Gwlân a Chrwyn Defaid ym Mhowys
  Adroddiadau ar Brosiectau Glasu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LambsProsiect ar y cyd â 2 grŵp LEADER+ arall yw Datblygu'r Diwydiant Gwlân a Chrwyn Defaid ym Mhowys, sef Fells and Dales yn Cumbria a LEADER+ Gogledd Antrim yng Ngogledd Iwerddon. Nod y prosiect yw cynorthwyo â datblygiad y diwydiant gwlân a chrwyn defaid ym mhob un o'r tair ardal. Mae'r prosiect yn cynnwys elfennau y mae pob un o'r tri grŵp yn gweithio arnyn nhw (Gweithredu ar y Cyd) ac elfennau sy'n digwydd yn eu hardaloedd eu hunain.

Bydd y gweithredu ar y cyd yn cynnwys cyfarfodydd rheolaidd rhwng grwpiau i rannu arfer da a syniadau, sefydlu archif o grwyn defaid o bob ardal, nifer o seminarau i gynyddu ymwybyddiaeth o grwyn defaid a datblygiad protocol cadwraeth arfer gorau ar gyfer gwlân ar grwyn defaid.

Bydd y gweithgareddau canlynol hefyd yn cael eu cynnal dan y prosiect yma -

Gwyrthwlân Cymru
A SheepUchafbwynt newydd Gŵyl Tyddynwyr a Gerddi ym Maes Sioe Frenhinol Cymru Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt. Achlysur newydd cyffrous yw GWYRTHWLÂN CYMRU i ddwyn pobl ynghyd o ymhell ac agos sy'n rhannu awch am wlân a ffibrau naturiol, ac i arddangos ansawdd ac amlbwrpasedd rhagorol ffibrau, cynhyrchion a sgiliau sy'n ffurfio asgwrn cefn y casgliad trawiadol o ddiwydiannau cysylltiedig yng Nghymru.

Â'r nod o ychwanegu at elfennau o'r ŵyl sydd eisoes yn bodoli, bydd GWYRTHWLÂN CYMRU yn cynnwys arddangosfeydd, ymgyrchoedd hybu, arddangosiadau a stondinau masnach gan ddetholiad eang o sefydliadau, cynhyrchwyr a chrefftau yn ogystal ag YSGOL WLÂN lle bydd gwybodaeth, arddangosiadau a dosbarthiadau ar gael. Hefyd fe fydd arddangosfa o waith enillwyr cystadleuaeth GWYRTH GWLÂN.

Mae mwy o wybodaeth am yr achlysur, y stondinau neu'r gystadleuaeth, a cheisiadau am stondinau, ar gael o swyddfa Glasu. Neu, os hoffech gael eich cynnwys ar y rhestr bostio, cysylltwch â ni.

 

© Glasu 2006 | Map o'r Wefan