Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image
Glasu Layout Image
Layout Image
HAFAN spacer AMDANOM NI spacer STORFA CEFN GWLAD spacer CYNHAEAF NEWYDD spacer YNNI A GWASTRAFF spacer CYSYLLTU Layout Image
Layout Image
GWEITHRED 2 Layout Image GRŴP GWEITHREDU LLEOL Layout Image NODDWYR Layout Image NEWYDDION AC ACHLYSURON Layout Image SWYDDI Layout Image GALERI Layout Image ADRODDIADAU Layout Image
 
Oak Leaves
 
Chwilio
  Cyflwyniad
  Coed â Tharddiad Lleol
  Datblygu'r Diwydiant Gwlân a Chrwyn Defaid ym Mhowys
  Adroddiadau ar Brosiectau Glasu

 

 

 

 

 

Meithrinfeydd Coed Powys
Hybu tyfiant a phlannu coed â tharddiad lleol cynhenid.
Amcan y prosiect hwn yw cynorthwyo busnesau ym Mhowys sy'n dymuno tyfu a chyflenwi eginblanhigion coed â tharddiad lleol.

Cychwynnodd y prosiect ym mis Ebrill 2005 ac fe'i cynhelir hyd at fis Mawrth 2008 drwy nawddogaeth LEADER+ Yr Undeb Ewropeaidd, Llywodraeth Cynulliad Cymru a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru.

Coed Cynhenid a Hadau â Tharddiad Lleol
Diogelu bioamrywiaeth a synnwyr economaidd da

Coed â Tharddiad Lleol?
Tyfir y coed hyn o hadau a gesglir o ardal a bennwyd yn lleol.

Gwreiddiau Lleol?
Wrth gasglu hadau â tharddiad lleol, ceisiwch osgoi casglu hadau o goed, o bosib, sydd wedi'u tyfu o had sydd wedi'i fewnforio yn y gorffennol. I fod yn siŵr, dylid casglu o goed yr adnabyddir y'u bod â tharddiad lleol hir-sefydlog dibynadwy, megis y rhai o goedwigoedd hynafol lled-naturiol.

Pam plannu Coed Cynhenid a Llwyni â Tharddiad Lleol neu Wreiddiau Lleol?

  • Shrubs GrowingMae eu cyfansoddiad genetig yn sicrhau eu bod wedi addasu i amodau lleol a geir yng Nghymru.
  • Mae plannu coed sy'n addasu'n well yn sicrhau gwell siawns o oroesi, gan osgoi'r gost o ailblannu. Mae tyfu coed eich hunain yn arbed hyd yn oed mwy o arian.
  • Gall tyfu coed o hadau sydd wedi'u mewnforio wahaniaethu'n sylweddol o ran nodweddion genetig hanfodol, megis yr adeg y maen nhw'n deilio, blodeuo a ffrwytho, gan darfu ar y cydbwysedd rhwng coed cynhenid a'r bywyd gwyllt y maen nhw'n eu cefnogi.
  • Mae ffynhonnell leol o goed a hadau yn lleihau costau cludiant, lleihau llygredd a helpu i ddiogelu cyflogaeth leol.
  • Mae mwyafrif yr asiantaethau sy'n gysylltiedig â phlannu coed, gan gynnwys Coed Cymru, Y Comisiwn Coedwigaeth, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Ymddiriedolaeth Coetiroedd, Llywodraeth Cynulliad Cymru a'r Awdurdodau Unedol bellach yn argymell defnyddio coed â tharddiad lleol.

Glasu a'r Meithrinfeydd Coed ym Mhrosiect Powys
Sut all y prosiect eich helpu?
Mae prosiect Meithrinfeydd Coed Glasu'n cefnogi tyfwyr sy'n cynhyrchu coed cynhenid, sy'n cael eu tyfu o hadau sydd wedi'u casglu'n lleol (o fewn parthau tarddiad 303/304), drwy:

  • Sappling in a handGrantiau. Mae Cronfa Fenter Meithrinfeydd yn cynnig grantiau hyd at £1000 i ariannu datblygiadau meithrinfeydd.
  • Cyngor. Cyngor cyffredinol ar weithrediadau meithrinfeydd coed yn cael ei ddarparu gan Gydlynydd Tarddiad Coed Lleol.
  • Hyfforddiant. Mae'r achlysuron a drefnwyd hyd yma yn cynnwys ymweliadau â meithrinfeydd coed presennol a seminarau ymarferol ar gasglu hadau coed.
  • Marchnadoedd. Cydlynu marchnata coed â tharddiad lleol ym Mhowys, er enghraifft : trwy gefnogi tyfwyr mewn sioeau masnachu; neu ddatblygu gwerthiant drwy'r rhyngrwyd.
  • Cydweithrediad. Cefnogi cydweithio rhwng tyfwyr unigol i leihau costau a gwella'r agwedd farchnata.
© Glasu 2006 | Map o'r Wefan