Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image
Glasu Layout Image
Layout Image
HAFAN spacer AMDANOM NI spacer STORFA CEFN GWLAD spacer CYNHAEAF NEWYDD spacer YNNI A GWASTRAFF spacer CYSYLLTU
Layout Image
GWEITHRED 2 Layout Image GRŴP GWEITHREDU LLEOL Layout Image NODDWYR Layout Image NEWYDDION AC ACHLYSURON Layout Image SWYDDI Layout Image GALERI Layout Image ADRODDIADAU Layout Image
 
Oak Leaves
 
Chwilio
  Cyflwyniad
  Coed â Tharddiad Lleol
  Datblygu'r Diwydiant Gwlân a Chrwyn Defaid ym Mhowys
  Adroddiadau ar Brosiectau Glasu

 

 

 

 

 

 

 

 

Volunteer HelpersCydweithio
Gan adeiladu ar lwyddiant ymagwedd LEADER+, mae cydweithio gyda grwpiau LEADER+ a phartneriaid mewn rhanbarthau eraill yn ffocws ychwanegol i brosiectau Gweithred 2, yn cynnwys :

Adventa (Sir Fynwy) Gogledd Antrim
Fells and Dales (Cumbria) Coed Cymru
Comisiwn Coedwigaeth Cymru
Bwrdd Marchnata Gwlân Prydeinig
Welsh Clothing and Textile Association

Datblygiad Cyflenwol
Pwrpas y cydweithio yw datblygu'r adnoddau naturiol (e.e. coedwigaeth, pren, defaid, gwlân) yn ardaloedd LEADER+ perthnasol mewn modd cydweithredol a chyflenwol, gan osgoi dyblygiad.

Rhannu gwybodaeth ac Arferion Gorau
Yn ychwanegol at gyfathrebiad rheolaidd, ac at y diben perthnasol, rhwng staff o bob rhanbarth, cynorthwyir cydweithio pellach gan Fyrddau Trafod Cydweithiol chwarterol, Astudiaeth Ddadansoddi Gymharol a Chynhadledd i rannu gwybodaeth ac arferion gorau.

Gwahanol ranbarthau, themâu sy'n gyffredin
O fewn rhaglenni 'Gweithred 2'', mae grwpiau LEADER+ unigol yn cydweithio o dan thema gyffredin. Er enghraifft, mae'r thema trosfwaol, "O'r Had i'r Hau" yn cynnwys prosiectau unigol y ddau bartner:

  • Mae Glasu yn canolbwyntio ar y galw a'r cyflenwad o hadau coed ac eginblanhigion.
  • Yn ategu hyn, mae Adventa yn canolbwyntio ar reoli coetiroedd cynaliadwy, marchnata pren lleol, cefnogi cyflogaeth leol a dehongli coetiroedd.
Prosiectau cyfredol Glasu - Gweithred 2
Shrubs Growing

Datblygu Meithrinfeydd Coed â Tharddiad Lleol ym Mhowys

Cefnogi tyfwyr Powys i gynhyrchu eginblanhigion coed cynhenid a dyfir o hadau a gesglir yn lleol.

Sheep

Datblygu'r Diwydiant Gwlân a Chrwyn Defaid ym Mhowys

Mae'r prosiect yn cynnwys 2 elfen:

  • Gŵyl Gwyrthwlân Cymru
  • Canolfan Ddefaid Powys.

 

© Glasu 2006 | Map o'r Wefan