spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer
Layout Image Layout Image Layout Image
Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image
Layout Image Layout Image
Layout Image Layout Image
Layout Image
   

Collaborative working with LEADER+ groups in other regions through coordinated & complementary projects such as :
• Local Provenance Tree Nurseries
• Developing the Wool and Sheepskin Industry

Layout Image
   
Adding value to non-food products, such as wool, wood and non-food crops, by developing new products or investigating new markets.
Layout Image
   
Adding value to waste produced in Powys and developing ways in which renewable energy can be used in a rural environment, such as wood pellets, transport fuels and waste management.
Layout Image
   
Adding value to food products such as locally produced meat by developing new products, trialling new food crops from the area and looking at new ways of selling produce from Powys.
Layout Image Layout Image
Layout Image Layout Image
Layout Image
   
Cydweithio gyda grwpiau LEADER+ mewn rhanbarthau eraill drwy brosiectau ategol a chydweithredol, megis
• Meithrinfa Goed o Darddiad Lleol
• Datblygu'r Diwydiant Gwlân a Chrwyn Defaid
Layout Image
   
Ychwanegu gwerth at gynhyrchion heb fod yn fwyd, fel gwlân, coed a chnydau nad ydyn nhw'n fwyd, trwy ddatblygu cynhyrchion newydd neu ymchwilio i farchnadoedd newydd.
Layout Image
   
Ychwanegu gwerth at wastraff a gynhyrchir ym Mhowys a datblygu ffyrdd o ddefnyddio ynni adnewyddadwy mewn amgylchedd gwledig, fel peledi coed, tanwydd trafnidiaeth a rheolaeth gwastraff.
Layout Image
   
Ychwanegu gwerth at gynhyrchion bwyd fel cig a gynhyrchir yn lleol, trwy ddatblygu cynhyrchion newydd, rhoi cnydau bwyd newydd o'r ardal ar brawf ac edrych ar ffyrdd newydd o werthu cynnyrch o Bowys.
Layout Image Layout Image
Layout Image Layout Image